DOKUMENTY I TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

  

1. Wewnątrzszkolne zasady rekrutacji do szkół młodzieżowych: [POBIERZ]

2. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych: [POBIERZ]

2. Wykaz olimpiad przedmiotowych: [POBIERZ]

2. Wykaz wojewódzkich konkursów przedmiotowych: [POBIERZ]