DOKUMENTY I TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

  

Wewnątrzszkolne zasady rekrutacji do szkół młodzieżowych:[POBIERZ]