Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

WYKAZ EGZAMINÓW KSZTAŁCENIE ZAOCZNE
SZKOŁY DLA DOROSŁYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 

Semestr III

                        

Pisemny Ustny
Prawna ochrona pracy Prawna ochrona pracy
  Pracownia analizy zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego
Szkolenie i popularyzacja bhp Szkolenie i popularyzacja bhp
  Pracownia przestrzegania przepisów pod względem bhp

 

 

Opracowała: Ilona Bałoniak