Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

2019/2020 rok

1. Harmonogram części praktycznej kwalifikacje jednoliterowe:  [POBIERZ]

2. Harmonogram części praktycznej kwalifikacje dwuliterowe:  [POBIERZ]

3. Harmonogram część pisemna kwalifikacje jednoliterowe:  [POBIERZ]

4. Harmonogram część pisemna kwalifikacje dwuliterowe:  [POBIERZ]