Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

[WRZESIEŃ]   [PAŹDZIERNIK]   [LISTOPAD]   [GRUDZIEŃ]   [STYCZEŃ]   [LUTY]   [MARZEC]   [KWIECIEŃ]   [MAJ] 


 KWIECIEŃ 2018


UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS MATURALNYCH

„Szkoła naszym życiem jest, potem życie szkołą jest…”

Taki cytat witał wszystkich uczestników przybyłych. Nadszedł wyjątkowy czas pożegnania kolejnych absolwentów naszej Szkoły. Natalia Kaźmierczak i Jakub Roszczak powitali serdecznie wszystkich przybyłych gości na uroczyste zakończenie szkoły przez uczniów klas maturalnych roku szkolnego 2017/2018: Dyrekcję Szkoły – panią Ilonę Bałoniak, panią Karolinę Tomczak-Zmyśloną, pana Sławomira Zydorka, Starostę Powiatu Krotoszyńskiego pana Stanisława Szczotkę, Radnych Rady Powiatu Krotoszyńskiego – pana Janusza Baszczyńskiego, pana Piotra Osucha, pana Andrzeja Serka, Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski pana Macieja Bratborskiego, wiceburmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski pana Jarosława Ratajczaka, Naczelnika Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie pana Przemysława Wójcika, Dyrektora I Oddziału Banku Zachodniego WBK w Koźminie Wielkopolskim pana Artura Janczewskiego, Prezesa Lokalnej Grupy Działania Wielkopolska z Wyobraźnią pana Sławomira Szyszkę, Komendanta Komisariatu Policji w Koźminie Wielkopolskim pana Ryszarda Mierzejewskiego, Przewodniczącą Rady Rodziców panią Irenę Kaj, Skarbnika Rady Rodziców panią Magdalenę Kubiak, Grono Pedagogiczne, wychowawców klas kończących Szkołę – panią Małgorzatę Olejnik, panią Karolinę Kowalską, panią Izabelę Maciejewską, pana Michała Rybę oraz wychowawczynię przebywającą na urlopie panią Marzenę Krawczyk-Ryba oraz wszystkich pracowników Szkoły.

Szczególnie gorąco powitano Absolwentów klas IV Technikum w zawodach:
- technik rolnik,
- technik architektury krajobrazu i technik urządzeń i systemów energii odnawialnej,
- technik cyfrowych procesów graficznych,
- technik ekonomista i technik agrobiznesu.

Nadszedł ten ważny i uroczysty dzień w życiu ucznia, który jest... [CZYTAJ WIĘCEJ I ZOBACZ FOTOGALERIĘ Z TEJ UROCZYSTOŚCI ]

UWAGA! Wkrótce kolejne fotogalerie oraz krótkie filmy:)


Z SUKCES NATALII SZALCZYK I SANDRY RADOLONEK - IV TCPG

konkurs hist

W dniu 24 kwietnia 2018 r.odbyła się finałowa gala konkursu ogólnopolskiego organizowanego przez Fundację Konkursu Historycznego Patria Nostra. Uczennice Natalia Szalczyk i Sandra Radolonek stworzyły pracę multimedialną (animacja) przedstawiająca przyczyny upadku Polski w XVIII w. „Wpływ Liberum veto na upadek Polski”. Praca została nagrodzona wyróżnieniem i będzie emitowana na telebimach w 2018 r. reklamowych znajdujących się w miejscach publicznych.
Celem konkursu jest propagowanie historii Polski, kreowanie zawartości postaw patriotycznych etyki chrześcijańskiej i budowy społeczeństwa obywatelskiego. 
Gratulujemy!

Tekst: Piotr Osuch
Fot. Grzegorz Pierzchała


REGIONALNY FINAŁ KONKURSU Z BHP W ROLNICTWIE INDYWIDUALNYM

W dniu 18 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ostrzeszowie odbył się finał XXIV edycji konkursu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie dla uczniów kierunków rolniczych szkół ponadgimnazjalnych z regionu Wielkopolski Południowej. Konkurs został zorganizowany w ramach działań Regionalnej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski Południowej. Finał poprzedziły eliminacje szkolne, które zostały przeprowadzone 04 kwietnia bieżącego roku.
Organizatorem i opiekunem na dalszym etapie był, jak co roku, mgr inż. Karol Ratajczyk
W finale regionalnym wystartowało 24 najlepszych uczniów. Reprezentantami naszej szkoły byli uczniowie: Michał Bajodek, Mateusz Jagodziński, Kazimierz Nowak wszyscy z klasy IV technikum w zawodzie technik rolnik.
Uczestnicy rywalizowali ze sobą odpowiadając w części pisemnej na pytania testowe oraz wykonując w zespołach zadania praktyczne. W ścisłym finale rywalizowało ze sobą 6 najlepszych uczniów, wyłonionych po części testowej. Każdy z finalistów odpowiadał na pytania związane z problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, podzielone na bloki tematyczne.
Uczniowie naszej szkoły kolejny raz pokazali swoją potęgę w tej dziedzinie i zdominowali konkurs uzyskując najwyższe miejsca i puchary:
I miejsce drużynowo i puchar posła Andrzeja Grzyba – ZSP Koźmin Wlkp.
IV miejsce indywidualnie – Kazimierz Nowak.

[ ZAPRASZAMY DO FOTOGALERII ]

Tekst i foto: Karol Ratajczyk


POWIATOWE MISTRZOSTWA I POMOCY PCK - III MIEJSCE!
"Potrafią ratować zdrowie i życie"

Dnia 24 kwietnia 2018r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Krotoszynie zorganizowane i przeprowadzone zostały eliminacje powiatowe Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK.. Organizatorem etapu szkolnego i opiekunem uczestników, którzy wzięli udział w tym etapie jest mgr inż. Karol Ratajczyk. Mistrzostwa na tym etapie składały się z części teoretycznej i części praktycznej. Część teoretyczna polegała na rozwiązaniu testu z zakresu pierwszej pomocy, a część praktyczna składała się z szeregu scenek – pozoracji w trakcie, których członkowie drużyn mieli za zadanie wykonanie czynności ratowniczych. W eliminacjach powiatowych wzięło udział 7 szkół z powiatu krotoszyńskiego.
Nasza drużyna w składzie: Marta Ratajczak, Dawid Koźlik, Dawid Grześkowiak, Dawid Przedaszek, Krystian Mikołajczyk zajęła dobre, pucharowe III miejsce

Informacja dotycząca fotki drużyny:
stoją od lewej: opiekun Karol Ratajczyk, Dawid Grześkowiak, Dawid Koźlik, Marta Ratajczak, Dawid Przedaszek, Krystian Mikołajczyk.

Tekst i foto: Karol Ratajczyk

[ ZAPRASZAMY DO FOTOGALERII Z MISTRZOSTW PCK ]


OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

Świetne wyniki uczniów ZSP Koźmin Wielkopolski na Okręgowej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

W dniu 20 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance odbyły się eliminacje okręgowe XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (OWiUR) dla uczniów średnich stacjonarnych szkół rolniczych i nierolniczych ponadgimnazjalnych.
W Olimpiadzie wzięło udział również troje uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Koźmina Wlkp. Nasi uczniowie zmagali się w trzech blokach tematycznych (produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa). Zgodnie z regułom uczniowie najpierw pisali test, który oprócz zagadnień czysto tematycznych zawierał również pytania z zakresu ekonomiki. Później wykonywali zadania praktyczne. Wśród zadań praktycznych prowadzili obsługę codzienną ciągnika rolniczego, rozpoznawali mieszanki pasz treściwych, dobierali środki ochrony roślin. W bloku tematycznym produkcja roślinna Marcin Sobocki z klasy IV technikum w zawodzie technik rolnik uplasował się na wysokim III miejscu. Bok tematyczny produkcja zwierzęca reprezentowany był przez Mateusza Jagodzińskiego również ucznia tej samej klasy, który uzyskał IV miejsce. Bardzo dobrą lokatę uzyskał także Tomasz Jaśniak, który reprezentował naszą szkołę w bloku tematycznym mechanizacja rolnictwa. Tomasz jest uczniem III klasy technikum mechanizacji rolnictwa a na Olimpiadzie uzyskał VII miejsce. Świetne wyniki to zasługa uczniów oraz nauczycieli, którzy przygotowywali ich do Olimpiady. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Tekst i fot. Marcin Borowczyk


WYRÓŻNIENIA W KONKURSIE GRAFICZNO-FILMOWYM

20 kwietnia 2018 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu graficzno – filmowego w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSP 2 w Krotoszynie zadania publicznego wspieranego przez Starostę Krotoszyńskiego „HONOROWY KRWIODAWCA – BOHATER CZY NAIWNIAK?”. Celem projektu było upowszechnienie idei i zasad honorowego krwiodawstwa oraz wzmocnienie postawy wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Nasza szkoła wzięła udział w tym konkursie. Miło nam poinformować, że w kategorii film zdobyliśmy 2 miejsce. Karolina Przyjemska, Magdalena Wyduba i Dominika Pyta zrealizowały film w którym dzieci w przedszkolu wypowiadały się na temat krwiodawstwa. W kategorii plakat Irena Tanaś zdobyła 2 miejsce a Klaudia Parysek wyróżnienie.

[ CZYTAJ WIĘCEJ NA SZKOLNEJ STRONIE FB ]


W HOŁDZIE POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM

W środę 18 kwietnia odbyła się w Bibliotece Publicznej inauguracja obchodów 100 - lecia Niepodległości oraz Setnej Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Organizatorami patriotycznego spotkania byli: Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Marcińca, nieformalna grupa koźmińskich Nauczycieli Emerytów i Biblioteka Publiczna w Koźminie.  Po uroczystym powitaniu gości przez Elżbietę Rychlik – kierownika Biblioteki wystąpił z okolicznościowym słowem burmistrz Maciej Bratborski. Następnym punktem programu była prelekcja historyka dr Piotra Osucha na temat „Koźmin i Koźminianie w Powstaniu Wielkopolskim”. W bardzo ciekawy sposób prelegent przedstawił znaczenie zrywu Wielkopolan oraz udział kompanii koźmińskich w drodze do Wolności.
Poetycki montaż wykonała młodzież naszej szkoły, najliczniejszą grupę młodych aktorów stanowili uczniowie kl. I TEG oraz licealistki. Młodzież przygotowała pod kierunkiem polonistki Izabeli Stanisławskiej recytacje i pieśni patriotyczne. Ich dojrzała postawa patriotyczna pokazała, iż nie są obojętni wobec spraw narodowych. Uczestnicy akademii w hołdzie Powstańcom Wielkopolskim wspólnie zaśpiewali Marsz Powstańców – „Marsyliankę Wielkopolską”.
Ważnym punktem akademii był Apel Poległych w Powstaniu Wielkopolskim mieszkańców Koźmina i okolicy.
„Pamiętajmy, że miłość do ojczyzny to nie slogan. To dar, który należy pielęgnować i przekazywać następnym pokoleniom”. Wielopokoleniowy charakter miała właśnie uroczystość w Bibliotece Publicznej. Po spotkaniu można było zwiedzać wystawę Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości pod nazwą „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Droga Wielkopolan do niepodległości”.

Tekst: Izabela Stanisławska

Foto: Grzegorz Pierzchała

[ ZAPRASZAMY DO PEŁNEJ FOTOGALERII NA FB ]


I KONKURS WIEDZY "MATEMATYKA DLA ZAWODOWCA" 

16 kwietnia br. w Auli ODN w Kaliszu odbył się I Konkurs wiedzy dla uczniów technikum, ,,Matematyka dla zawodowca”, w którym wzięło udział 44 uczniów z 10 szkół województwa kaliskiego. Z naszej szkoły brało udział 8 uczniów którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki. W konkursie można było uzyskać 44 punkty. Najlepszy uczestnik uzyskał: 38 punktów.
Wyniki naszych uczniów:   
II miejsce Martyna Naskręt 37 pkt.
III miejsce Justyna Kopeć 36p i Agata Kubiak 36 pkt.
IV miejsce Mikołaj Jakubiak 35 pkt.

Tekst: Małgorzata Fornalik
Foto: Adam Kuzia


XV POWIATOWY KONKURS INFORMATYCZNY

XV Powiatowy Konkurs Informatyczny, odbył się 12 kwietnia bieżącego roku a organizatorem konkursu, jak zwykle, był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie. Formuła konkursu od lat jest niezmienna i także w tym roku uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test teoretyczny sprawdzający ich wiedzę, a następnie wykonać zadania sprawdzające umiejętności praktyczne. Poziom uczestników był w tym roku bardzo wyrównany i zwłaszcza w kategorii szkoł ponadgimnazjalnych do końca toczyli oni bój o czołowe lokaty w klasyfikacji.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z 3 TCPG: Bartłomiej Rychlik, Patryk Stefaniak i Krystian Baran. Drużyna zdobyła 3 miejsce drużynowo, tuż za ZSP2 i LO Krotoszyn.
A oto szczegółowe wyniki szkół ponadgimnazjalnych:
Klasyfikacja indywidualna
1. Tobiasz Pauter - I LO w Krotoszynie (praktyka: 15 pkt.; teoria: 32 pkt.)
2. Mikołaj Cieślak - ZSP nr 2 w Krotoszynie (praktyka: 14 pkt.; teoria: 32 pkt.)
3. Mateusz Sierszulski - I LO w Krotoszynie (praktyka: 14 pkt.; teoria: 30 pkt.)
4. Bartłomiej Rychlik - ZSP w Koźminie Wlkp. (praktyka: 14 pkt.; teoria: 29 pkt.)
Klasyfikacja drużynowa
1. I Liceum Ogólnokształcące w Krotoszynie (134 pkt.)
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie (129 pkt.)
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp. (121 pkt.)

GP


VI KOŹMIŃSKI KONKURS TALENTÓW

 

W dniu 14 kwietnia 2018 roku w sali widowiskowej w Koźminie Wielkopolskim odbył się VI Koźmiński Konkurs Talentów w którym wzięła udział Weronika Pieniężna uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wielkopolskim. Wśród wielu wykonawców zaprezentowała swój talent wokalno – instrumentalny na najwyższym poziomie, oczarowując swoim głosem jury i widownie zajęła w konkursie pierwsze miejsce. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Fot. i tekst: Alicja Gościniak


ORLIK JEST NASZ

orlik

W poniedziałek 16 kwietnia 2018 r. nasi uczniowie brali udział w Mistrzostwach Powiatu Krotoszyńskiego w piłce nożnej na Orliku w ramach rozgrywek SZS – Licealiady.

W krotoszyńskim ogólniaku spotkały się 4 najlepsze zespoły z Powiatu: LO Krotoszyn, ZSP nr3 Krotoszyn, ZSP nr1 Krotoszyn i ZSP Koźmin Wielkopolski. Mecze zostały rozgrywane systemem „każdy z każdym”. Uczniowie z Koźmińskiego Zamku uzyskali następujące wyniki: ZSP Koźmin – ZSP nr3 remis 0:0 , ZSP Koźmin – LO 3:2 i ZSP Koźmin – ZSP nr1 2:0, co dało nam I miejsce i tytuł Mistrza Powiatu oraz awans do Mistrzostw Rejonu Kaliskiego.
Skład drużyny stanowili: M. Serek, M. Miedziński , P. Bartkowiak, N. Marciniak, A. Leoniak , D. Zych, M. Spychała, M. Grzemski, P. Poczta, M. Borowczyk i O. Minta (brak na zdjęciu), a trenerem naszego zespołu jest Dariusz Maciejewski.

DM


LAUREATKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

plastyczny

Tegoroczne maturzystki z klasy IV TE w ramach zajęć artystycznych uczestniczyły w konkursie plastycznym na „Najciekawsze pisanki”, organizowanym przez Ośrodek Kultury w Koźminie Wlkp. Przygotowały różnymi technikami bardzo ciekawe pisanki wielkanocne. Ich talenty artystyczne zostały docenione przez jury, dziewczęta zdobyły w kategorii powyżej 15 lat wszystkie trzy miejsca i wyróżnienie. Laureatkami zostały: Agnieszka Kulińska, Justyna Kopeć i Weronika Wojtkowiak, a wyróżnienie zdobyła praca Beaty Stęclik. Na konkurs łącznie w czterech kategoriach wiekowych napłynęło ponad 600 pisanek.
W czwartek 12 kwietnia laureatki odebrały nagrody z rąk burmistrza Macieja Bratborskiego, dyrektora GZIK Leszka Ziętkiewicza oraz instruktora sekcji plastycznej Marii Malinowskiej.

Gratulujemy!


UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W ZSP

Dnia 12 kwietnia, mieliśmy przyjemność gościć w murach naszej szkoły, pracowników naukowych z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Tym razem byli to wykładowcy z dwóch wydziałów - Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oraz Rolnictwa i Bioinżynierii. Ideą spotkania było poszerzanie wiedzy z zakresu tematów rolniczych oraz okołorolniczych, poprzez prelekcję wykładów i przeprowadzanie zajęć warsztatowych dla uczniów klas technikum: rolniczego, architektury krajobrazu, agrobiznesu, mechanizacji rolnictwa i liceum ogólnokształcącego.
Podczas gdy architekci krajobrazu montowali systemy nawadniające, rolnicy poznawali zasady precyzyjnej aplikacji środków ochrony roślin, a mechanizatorzy rolnictwa wnikali w tajniki określania zawartości składników pokarmowych i poszczególnych frakcji glebowych przy wykorzystaniu spektometrii bliskiej podczerwieni. W tym samym czasie, uczniowie LO rozpoznawali, segregowali i zjadali nasiona oraz owoce, a technicy argobiznesu oceniali efektywność nawożenia roślin, a także wpływ makro i mikroskładników na ich rozwój.
W drugiej części spotkania poruszane były tematy związane z rolą owadów w środowisku przyrodniczym, inwazją niepożądanych roślin i projektowaniem rabaty bylinowej. Zastanawiano się również czy zwiększenie mocy silnika w maszynach rolniczych ma sens i czy rośliny mogą przystosować się do braku wody.
Nie lada atrakcją dla uczniów była możliwość zobaczenia uniwersyteckiego ŻUKA, który przemierzył tysiące kilometrów biorąc udział w XI charytatywnym rajdzie ZŁOMBOL.
My również przygotowaliśmy niespodziankę dla naszych Szanownych Gości. Mieli możliwość zwiedzić Muzeum Ziemi Koźmińskiej, które zrobiło na nich niesamowite wrażenie...

Tekst: Joanna Kobus Marczak

Foto: Marcin Leśniak (3 TCPG) i Marcin Szczepaniak (4TCPG)

 

transSPEDYTORZY Z CERTYFIKATAMI

Młodzież kształcąca się w zawodzie Technik Spedytor w ramach poszerzania swojej pozalekcyjnej branżowej wiedzy zdecydowała się przystąpić do oficjalnego TESTU WIEDZY Z ZAKRESU SPEDYCJI organizowanego przez licencjonowaną firmę TRANS EDU. Poziom wiedzy znacznie wykraczał poza materiał lekcyjny. Młodzież wraz z opiekunem przygotowywała się do tego Certyfikatu.
ANNA MACIEJAK Z KLASY II uzyskała wymagane 75% punków i otrzymała CERTYFIKAT. Dzięki niemu poszerzyła swoje kwalifikacje zawodowe i stała się konkurencyjna na rynku pracy. SERDECZNIE GRATULUJEMY ANNIE.

Tekst i foto: Lidia Niedziela-Skrzypczak

 


I POWIATOWY KONKURS KULINARNY

Dnia 7 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krotoszynie odbył się I Powiatowy Konkurs Kulinarny po Patronatem Starosty Krotoszyńskiego. Do konkursu przystąpiła zarówno młodzież gimnazjalna, jak i ponadgimnazjalna. Zadaniem uczestników było przygotowanie ciekawych potraw z dostępnych składników. Rywalizacja była zacięta. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice z klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej – zawód kucharz: Kinga Jakubek i Aleksandra Wojciechowska. Komisja składająca się z 13 członków, w tym Tomasza Ptaka, uczestnika programu telewizyjnego Hell’s Kitchen, przyznała jednogłośnie I miejsce Aleksandrze Wojciechowskiej za jej kompozycję.

Nagrodą jest zwolnienie z części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Gratulujemy!

Tekst i fot: Lidia Niedziela-Skrzypczak


II MIEJSCE W KONKURSIE MIĘDZYNARODOWYM!

Uczennice LO przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wielkopolskim w składzie: Agnieszka Bruder, Joanna Bryl, Dominika Brylewska, Joanna Czajka, Jagoda Gawrońska, Adrianna Gromadzińska, Alicja Gromadzińska, Katarzyna Karolczak, Julia Kaźmierczak, Patrycja Kaźmierczak, Agnieszka Kubiak, Weronika Kubiak, Julia Maleszka, Martyna Pawłowska, Weronika Porawska, Natalia Rzepka i Aleksandra Szczepaniak oraz słuchacz Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego A.20 - Mateusz Handke zajęli II miejsce w konkursie dla 4 regionów Europy. Konkurs organizowany był przez niemiecką Fundację Nagrody Młodzieżowej, której celem jest rozwijanie kompetencji językowych oraz promowanie porozumienia na poziomie europejskim i międzynarodowym. Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak i jego odpowiednicy w regionach partnerskich. Konkurs przeznaczony był dla młodzieży w wieku od 12 do 23 lat mieszkających na stałe w: Hesji i okręgu Schmalkalden-Meiningen (Turyngia), Akwitanii (Francja), Emilii-Romanii (Włochy)oraz w Wielkopolsce.

Prace konkursowe mogły być przedstawione w formie pisemnej, grafiki, eseju, obrazów, zdjęć, nagrań video oraz słuchowiska i należało odnieść się w nich do grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne (np. osoby niepełnosprawne, kobiety samotnie wychowujące dzieci, starsze osoby samotne, dzieci wychowujące się poza rodziną, imigranci oraz członkowie mniejszości narodowych).

Realizacja pracy konkursowej była możliwa dzięki owocnej współpracy z Zakładem Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. Uczniowie postanowili nakręcić film i nagrać polsko – niemiecką piosenkę pt. „Auf der anderen Straßenseite” – „Po drugiej stronie ulicy. W filmie zostały pokrótce zaprezentowane typy rehabilitacji, jakie świadczy ten zakład oraz wszystkie działy, gdzie pracują m. in. osoby niepełnosprawne. W piosence uczennice wyrażają podziw dla ich pracy i postawy życiowej. Kilkakrotnie podkreślają w niej, że mimo trudności życiowych tak naprawdę są oni „silniejsi” od nas. Celem naszego teledysku było przekazanie, jak ważne w społeczeństwie są tego typu zakłady i ile dobrego mogą wnieść w życie innych.

W ramach nagrody grupa uczniów wraz z opiekunami zostali zaproszeni na kilkudniowy majowy pobyt do Niemiec (Wiesbaden w Hesji), gdzie nastąpi uroczyste wręczenie nagrody w postaci 650 Euro.

Za pomoc w realizacji pracy konkursowej dziękujemy: Dyrektorowi GZIK – panu Leszkowi Ziętkiewiczowi, który umożliwił nagranie w studio muzycznym pod okiem inżyniera dźwięku -  pana Romana Wyduby.

Opiekunowie: mgr Joanna Marcisz,

                mgr Parysek – Raś,

mgr Michał Ryba


bn lo 18

ZSP UCZESTNIKIEM X EDYCJI KAMPANII "DRUGIE ŻYCIE"

ZSP im. J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim jako jedna z 32 szkół ponadgimnazjalnych Wielkopolski włączyła się do jubileuszowej X edycji kampanii „Drugie Życie”. Akcja ta ma na celu promocję oświadczeń woli poprzez przekazywanie informacji na temat transplantacji. Popularyzacja wiedzy ma być narzędziem pozwalającym zwiększyć liczbę przeszczepów w Polsce. Inauguracja kampanii w „Zamku” miała miejsce już wcześniej - w październiku 2017 r. Wówczas to w ramach rozpoczęcia akcji zorganizowane zostało stoisko informacyjne, oraz przemarsz uczniów z transparentem, ulotkami i oświadczeniami woli po szkole. 14 marca zostało zorganizowane spotkanie promocyjne z dr hab. n. med. Maciejem Głydą, Konsultantem Wojewódzkim w Dziedzinie Transplantologii Klinicznej w Wielkopolsce i Lubuskim oraz osobą po przeszczepie serca panią Justyną Szymczak. Goście zawitali do szkoły o godzinie 11.00. Aula wypełniła się po brzegi młodzieżą, która z zaciekawieniem słuchała prelekcji lekarza - konsultanta. Doktor przybliżył problem transplantacji, wyjaśnił zawiłości prawne i medyczne, a przede wszystkim zachęcił młodzież do rozmów na ten temat pomiędzy sobą w domach rodzinnych. Wiele emocji wzbudziło także wystąpienie pani Justyny, która „obaliła” wiele mitów na temat życia z przeszczepionym sercem.
Transplantacja to życie. Wielu chorych umiera, bo nie dożyli chwili, kiedy znalazłby się dla nich zdrowy narząd. Przeszczep pozwoliłby im normalnie funkcjonować – uczyć się, pracować, założyć rodzinę, podróżować. Działania, jakie prowadzone są w ramach akcji informacyjnej „Drugie życie” mają spowodować wzrost świadomości społecznej młodych ludzi w zakresie transplantacji. Chcemy by młodzież „zarażała” oświadczeniami woli swoich krewnych i znajomych.
Poprzez poruszanie tematu przeszczepiania narządów, kontakt z lekarzem czy osobą, która żyje dzięki transplantacji chcemy skłaniać młodych ludzi do refleksji, pobudzać do dyskusji i podejmowania decyzji.
Każdy z nas ma dar uzdrawiania. Razem możemy pomóc lekarzom uratować niejedno życie


Tekst i foto: Beata Kuzia