Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Przetargi

Zapytanie ofertowe

Kurs na prawo jazdy Kat T w roku 2023 nr 1.

SWZ - [załącznik]


Zapytanie ofertowe

Na dostawę opału dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa w Koźminie Wielkopolskim w okresie grzewczym 2023 – I półrocze.


Zapytanie ofertowe - [załącznik]


Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na zakup doposażenia dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w ramach przedsięwzięcia " Z miłością do ekologii idziemy w dorosłość".

Zapytanie nr 2

1. Specyfikacja - [załącznik]

2. Formularz ofertowy - [załącznik]


Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na kurs prawa jazdy kat. T w roku 2022 nr 2

1. Zapytanie ofertowe - [załącznik]


Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na zakup doposażenia dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w ramach przedsięwzięcia " Z miłością do ekologii idziemy w dorosłość".

1. Specyfikacja - [załącznik]

2. Formularz ofertowy - [załącznik]

Zapytanie ofertowe na zakup doposażenia dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w ramach przedsięwzięcia "Wspieranie szkolnej infrastruktury poprzez zastosowanie eko- rozwiązań"

1. Specyfikacja - [załącznik]

2. Formularz ofertowy - [załącznik]


Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę książek w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Specyfikacja NPRC - [POBIERZ]Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na roboty remontowe w sali 50
1. SWZ s.50  - [POBIERZ]
2. Przedmiar s. 50  - [POBIERZ]


ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA OPAŁU

"Zapytanie ofertowe na dostawę opału dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim w okresie grzewczym 2022"

Specyfikacja Warunków Zamówienia - [POBIERZ]


ZAPYTANIE OFERTOWE - aktualizacja

Modernizacja kotłowni gazowej w budynku hali sportowej przy ul. Zamkowej 1  w ZSP w Koźminie Wielkopolskim 2022- termin złożenia oferty przedłużony do 19.08.2022 r. godz. 12:00

1. Nowy SWZ - [POBIERZ] 

2. Nowy przedmiar[POBIERZ]  

3. Schemat technologiczny - [POBIERZ] 

4. Odpowiedzi na pytania - [POBIERZ] 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Modernizacja kotłowni gazowej w budynku hali sportowej przy ul. Zamkowej 1  w ZSP w Koźminie Wielkopolskim 2022.

1. SWZ - [POBIERZ]

2. Przedmiar - [POBIERZ]


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i montaż kotła c.o dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim – 2022 roku: [POBIERZ]


ZAPYTANIE OFERTOWE

"Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz ze świadczeniem usług nadzoru autorskiego w ramach inwestycji „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński” w części dotyczącej wymiany stolarki okiennej i obróbki blacharskiej części parapetów w  budynku Zamku, ul. Zamkowa 1  w Koźminie Wielkopolskim"

1. Specyfikacja warunków zamówienia SWZ: [POBIERZ]

2. Wzór umowy: [POBIERZ]

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz ze świadczeniem usług nadzoru autorskiego w ramach inwestycji „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w szkołach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński” w części dotyczącej wykonania utwardzenia placu wraz z odcinkiem dojazdowym przy budynku Zamku.


1. SWZ plac: [POBIERZ]

2. Wzór umowy plac: [POBIERZ]

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE OGRODZENIA

Zapytanie ofertowe na wykonanie ogrodzenia panelowego na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim: [POBIERZ]


ZAPYTANIE OFERTOWE

KURS NA PRAWO JAZDY KAT. T W ROKU 2022

Pobierz szczegóły oferty:_[POBIERZ]


ZAPYTANIE OFERTOWE

na prace remontowe w internacie szkolnym przy ul. Strzeleckiej 2

1. SWZ internat [POBIERZ]

2. Przedmiar robót [POBIERZ]

 


ZAPYTANIE OFERTOWE AKTYWNA TABLICA 2021

Zapytanie ofertowe " Aktywna tablica 2021".

1. Opis przedmiotu zamówienia: [POBIERZ]

1. Oferta: [POBIERZ]

2. Umowa na zakup i dostawę sprzętu TIK:: [POBIERZ]

3. Zapytanie ofertowe TIK: [POBIERZ]


ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Montaż kotła c.o w kotłowni ul. Zamkowa 1 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim – 2021 - [POBIERZ]

2. Kurs na prawo jazdy kat. T w roku 2021 nr 2 - [POBIERZ]


ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA OPAŁU

Zapytanie ofertowe na dostawę opału dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim w okresie grzewczym 2021/2022.

Szczegóły oferty: [POBIERZ]


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

Zapytanie ofertowe na dobór, zakup i  dostawę kotła c.o dla  ZSP w Koźminie Wielkopolskim 2021 nr 2.

Szczegóły oferty: [POBIERZ]


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na dobór, zakup i  dostawę kotła c.o dla  ZSP w Koźminie Wielkopolskim 2021.

Szczegóły oferty: [POBIERZ]


ZAPYTANIE OFERTOWE - remont gabinetów pedagoga szkolnego

1. Zapytanie ofertowe: [POBIERZ]

2. Przedmiar gabinet pedagoga Borecka: [POBIERZ]

3. Przedmiar gabinet pedagoga Zamkowa: [POBIERZ]


ZAPYTANIE OFERTOWE - remont ul. Borecka 28

1. Zapytanie ofertowe: [POBIERZ]

2. Przedmiar str.1: [POBIERZ]

3. Przedmiar str.2: [POBIERZ]


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe  na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej wykonania  remontu dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku zamku

przy ul. Zamkowej  w Koźminie Wielkopolskim.

1. Zapytanie ofertowe, szczegóły: [POBIERZ]


ZAPYTANIE OFERTOWE

Kurs na prawo jazdy kategorii T w 2021 roku.  Zapytanie ofertowe:  [ POBIERZ ].


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na zakup i dostawę nowych laptopów w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli

w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020- 2024 „ Aktywna tablica”

Zapytanie ofertowe: [ POBIERZ ]


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na zakup i dostawę nowych laptopów w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli

w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020- 2024 „ Aktywna tablica”.

Zapytanie ofertowe: [ POBIERZ ]


ZAPYTANIE OFERTOWE

Prace remontowe w budynku szkolnym przy ul. Boreckiej 28 dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim w 2020 r.

1. Zapytanie ofertowe: [POBIERZ]

2. Przedmiar robót sala nr 3: [POBIERZ]

3. Przedmiar robót sekretariar: [POBIERZ]


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na remont bieżący dachu budynku gospodarczego przy internacie:

1) Zapytanie ofertowe [POBIERZ PLIK]

2) Przedmiar -[POBIERZ PLIK]


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Zakup i dostawę doposażenia pracowni biologiczno-ekologicznej w Liceum Ogólnokształcącym funkcjonującym w strukturach Zespołu Szkół Ponadpodstawowychim. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim,  z podziałem na zadania  – [POBIERZ PLIK] 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę doposażenia pracowni biologiczno-ekologicznej

w Liceum Ogólnokształcącym funkcjonującym w strukturach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych

im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim, z podziałem na zadania.

1. Zapytanie ofertowe zakup sprzętu komputerowego - [POBIERZ]

2. Załącznik nr 1 formularz ofertowy sprzęt komputerowy - [POBIERZ]

3. Załącznik nr 2 wzór umowy sprzęt komputerowy- [POBIERZ]

4. Zapytanie ofertowe zakup wyposażenia - [POBIERZ]

5. Załącznik nr 1 formularz ofertowy wyposażenie - [POBIERZ]

6. Załącznik nr 2 wzór umowy wyposażenie - [POBIERZ]


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPAŁU

Zapytanie ofertowe na dostawę opału w sezonie grzewczym 2020/2021 dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim - [POBIERZ PLIK]


ZAPYTANIE OFERTOWE: KURS PRAWO JAZDY KAT. T W ROKU 2020

 
1.  Zapytanie ofertowe - kurs prawo jazdy kat. T w roku 2020 - [pobierz]

SPRZEDAŻ PRZYCZEPY CIĘŻAROWEJ

1. Ogłoszenie o przetargu - [pobierz]
2. Załącznik nr 1 - [pobierz]
3. Załącznik nr 2 - [pobierz]
4. Załącznik nr 3 - [pobierz]

SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

1. Ogłoszenie o przetargu - [pobierz]
2. Załącznik nr 1 - [pobierz]
3. Załącznik nr 2 - [pobierz]
4. Załącznik nr 3 - [pobierz]
 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Ogłoszenie o wyborze oferty:

 strona 1: [POBIERZ]

 strona 2: [POBIERZ]


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA REMONT DACHU

 

Informacja z otwarcia ofert na remont dachu przybudówki do głównego budynku zamku w Koźminie Wielkopolskim: [ POBIERZ ]


PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT DACHU PRZYBUDÓWKI

DO GŁÓWNEGO BUDYNKU ZAMKU W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

PRZY ULICY ZAMKOWEJ 1 W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: [POBIERZ]
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: [POBIERZ]
3. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1: [POBIERZ]
4. Formularz oferty - załącznik nr 2: [POBIERZ]
5. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3: [POBIERZ]
6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4: [POBIERZ]
7. Informacja dotycząca grupy kapitałowej - załącznik nr 5: [POBIERZ]
8. Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 6: [POBIERZ]
9. Wykaz osób - załącznik nr 7: [POBIERZ]
10. Wykaz robót - załącznik nr 8: [POBIERZ]
11. Wzór zobowiązania - załącznik nr 9: [POBIERZ]
12. Przedmiar robót - załącznik nr 10: [POBIERZ]
13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 11: [POBIERZ]
14. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 12: [część 1 - POBIERZ] , [część 2 - POBIERZ] oraz [część 3 - POBIERZ]
15. Pozwolenie konserwatora zabytków - załącznik nr 13: [POBIERZ]


ZAPYTANIE OFERTOWE - PRACE REMONTOWE

“ZAPYTANIE OFERTOWE na prace remontowe dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim – 2020”
Załączniki:
1. SIWZ  - [POBIERZ]
2. Przedmiar s. 37   - [POBIERZ]
3. Przedmiar gabinet dyrektora   - [POBIERZ]
4. Przedmiar sekretariat i pomieszczenie przejściowe   - [POBIERZ]


ZAPYTANIE OFERTOWE - KURS NA PRAWO JAZDY KAT. T W ROKU 2020 

Zapytanie ofertowe - [POBIERZ]


ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRACE MALARSKIE

Zapytanie ofertowe na prace malarskie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Koźminie Wlkp. 2020 r – sala 55.
- zapytanie ofertowe  - [ POBIERZ ]
- przedmiar – 1 plik   - [POBIERZ ] 


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH 

Zapytanie ofertowe na zakup zestawów komputerowych polisingowych i drukarki dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim.

Załącznik OFERTOWY - [ POBIERZ ]


ZAPYTANIE OFERTOWE NA NAPRAWĘ DACHU 

 

Zapytanie ofertowe na naprawę dachu łącznika w budynku głównym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim.

Jako załączniki:

1. SIWZ - [ POBIERZ ]

2. Przedmiar 1 - ZMIANA  - [ POBIERZ ]

3. Przedmiar 2  - [ POBIERZ ]


WYNIKI PRZETARGU NA DOSTAWĘ OPAŁU 2019

Załącznik s. 1 - [ POBIERZ ]

Załącznik s. 2 - [ POBIERZ ]


ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPAŁU

Zapytanie ofertowe na dostawę opału dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim
w sezonie grzewczym 2019/2020

Dokumenty do pobrania:
1. SIWZ - [ POBIERZ ]


ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRACE MALARSKIE - klasy i sekretariat

Zapytanie ofertowe na prace malarskie - [ POBIERZ ]

Przedmiar robót sala 60 - [ POBIERZ ]

Przedmiar robót sala 63 - [ POBIERZ ]

Przedmiar robót sekretariat z pomieszczeniem przejściowym - [ POBIERZ ]


KURS NA PRAWO JAZDY KAT. T

Kurs na prawo jazdy kat. T - ogłoszenie  [ POBIERZ ]

Zapytanie ofertowe  [ POBIERZ ]


ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRACE MALARSKIE

Zapytanie ofertowe na prace malarskie - [ POBIERZ ]

Przedmiar robót - [ POBIERZ ]


 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT NA DOSTAWĘ OPAŁU

Protokół strona 1 - [ POBIERZ ]

Protokół strona 2 - [ POBIERZ ]


ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPAŁU DLA

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. JÓZEFA MARCIŃCA W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019 

Dokumenty do pobrania: 

 1. Zapytanie ofertowe.


ZAPYTANIE OFERTOWE NA MALOWANIE KLAS I KORYTARZY

1. Specyfikacja  - malowanie.

2. Przedmiar klasa nr 36.

3. Przedmiar klasa nr 49 i korytarz.

4. Przedmiar korytarze. 


ZAPYTANIE OFERTOWE

na naprawę dachu w starej sali gimnastycznej

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim - 2018

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Przedmiar robót.

3. Ogłoszenie o wyniku zapytania.


KURS NA PRAWO JAZDY KAT. T W ROKU 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Zapytanie ofertowe - warunki szczegółowe.


ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę opału dla

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim

w okresie grzewczym 2017/2018

 
PONIŻEJ ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

1. Ogłoszenie: [ POBIERZ ]

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: [ POBIERZ ]

PRZETARG

Remont dachu budynku internatu

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim

 
PONIŻEJ ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
 

1. Ogłoszenie przetargu:  [ POBIERZ ]

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  [ POBIERZ ]

3. Opis techniczny:  [ POBIERZ ]

4. Projekt - rysunki:  [ POBIERZ ]

5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:  [ POBIERZ ]

6. Kosztorys - przedmiar:  [ POBIERZ ]

7. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu: [ POBIERZ ]

dostawę opału dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim w okresie grzewczym 2018/2019