Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Dokumenty i terminy

DOKUMENTY I TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

  

1. Wewnątrzszkolne zasady rekrutacji do szkół młodzieżowych: [POBIERZ]

2. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych: [POBIERZ]

2. Wykaz olimpiad przedmiotowych: [POBIERZ]

2. Wykaz wojewódzkich konkursów przedmiotowych: [POBIERZ]