Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Terminy praktyk zawodowych

Terminy praktyk zawodowych (planowane) dla szkół młodzieżowych 2020/2021


 

·        Technik grafiki i poligrafii cyfrowej  po podstawówce

kl. II/ p

04.05.- 31.05.2021      - 33 tygodnie nauki,

·        Technik ekonomista

kl.II/g

04.05 - 24.05.2021       - 34 tygodnie nauki,  

·        Technik rolnik

kl.II g/p

04.05. -31.05.2021   - 33 tygodnie nauki, 

kl. III g

04.05.- 31.05.2021.   - 33 tygodnie nauki,

·        Technik spedytor

IIp

04.05- 27.05.2020      - 34 tygodnie nauki,

kl. IIIg

04.05 - 31.05.2021      - 33 tygodnie nauki,

Uczeń,  który musi odbyć praktykę zawodową może sam wskazać miejsce gdzie chciałby odbywać praktykę. Miejsce wyboru  odbywania praktyki zawodowej musi zapewnić realizację programu praktyk.

W przypadku braku miejsca odbywania praktyki uczeń zgłasza się do wicedyrektora Pani mgr inż. Karoliny Tomczak Zmyślonej i informuje o przedmiotowym fakcie. Szkoła sama wskazuje gdzie będzie uczeń odbywał praktyki.

Szkoła  zawiera umowę z pracodawcą, przekazuje uczniowi program praktyk.