Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

CZAS ZAWODOWCÓW

Projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” będzie realizowany w koźmińskim Zamku do końca 2022 roku, m.in. dla zawodu technik cyfrowych procesów graficznych, technik ekonomista i technik spedytor. Uczniowie z ZSP biorą udział w zajęciach specjalistycznych, w laboratoriach na Politechnice Poznańskiej.

AKADEMIA ZAWODU

W roku szkolnym 2016/2017 w projekcie uczestniczyło 10 uczniów klasy III Technikum w zawodzie technik ekonomista. W ramach projektu doposażono pracownię ekonomiczną. Zakres wsparcia dla uczniów: doradztwo zawodowe, szkolenie kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych oraz z elementami gospodarki magazynowej

UNIWERSYTET EKONOMICZNY

W ramach współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu uczniowie liceum ogólnokształcącego będą brać udział w wyjazdowych zajęciach edukacyjnych. Udział w tych zajęciach będzie dobrym przygotowaniem do przyszłych studiów na kierunkach przyrodniczych i ekonomicznych.

MOJE KOMPETENCJE MOJA PRZYSZŁOŚĆ

Projekt adresowany jest do 436 uczniów z 12 szkół prowadzonych przez Powiat Krotoszyński. Zakłada wsparcie uczniów poprzez realizację zajęć wyrównawczych i rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz wspierających rozwój poznawczy i wpływających na zmniejszenie trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych.

UWAGA:

Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów Licem Ogólnokształcącego w Koźminie Wielkopolskim
ZAWIADAMIA ŻE, PARKING ZJAZDOWY TO BOISKO SPORTOWE
WJAZAD OD ULICY STODOLNEJ

W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2023r. (PIĄTEK)

O GODZ.18.00. PLANOWANE JEST SPOTKANIE INTEGRACYJNE Z OKAZJI

DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

W RESTAURACJI PERŁA W ORLI

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY

O ZAPISY DO 10 PAŹDZIERNIKA 2023r.

U PANI ORPEL Z WPŁATĄ 10 ZŁ


WAŻNY KOMUNIKAT

Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów Licem Ogólnokształcącego w Koźminie Wielkopolskim zawiadamia, że nie przyjmuje wpłat na zjazd. Wszelkie wpłaty dokonane od dnia 25.09.2023 r. zostaną zwrócone na konto Absolwenta. Brak również możliwości wpłaty przed zjazdem w dniu 07.10.2023 r.


PLAKAT zjazd v7m


Nabór odbywa się drogą elektroniczną!

powiatkrotoszynski.edu.com.pl

 


plakat zsp 2023 24 m

 

 UWAGA

uczniowie ósmych klas szkół podstawowych!

Dyrektor ZSP im. J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim informuje, że dokumenty będzie można składać codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00.
Kandydaci, którzy mają problem z zalogowaniem się do systemu nabór VULCAN proszeni są o kontakt telefoniczny z sekretariatem Szkoły pod numerem tel. 62 7216828 w. 11.

Dyrektor
mgr Ilona Bałoniak


Konto bankowe Rady Rodziców:

NRB (IBAN) 87 8427 0009 0100 0244 2000 0001


 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej w czwartek wieczorem 12.03.2020 opublikowali wspólny komunikat w sprawie bezpieczeństwa pracowników młodocianych.

"W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty" - napisali szefowie MRPiPS oraz MEN.

Jednocześnie poinformowali, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

W środę rząd podjął decyzję o zawieszeniu do 25 marca zajęć dydaktycznych we wszystkich placówkach oświatowych w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

Dariusz Kaczmarek
Dyrektor ZSU


apelAPEL STAROSTY KROTOSZYŃSKIEGO 


spedytor


 RODO - klauzula informacyjna


Design by: www.diablodesign.eu