Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

SAMORZĄD UCZNIOWSKI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

samorzad1819

To my – Samorząd Uczniowski naszej szkoły, demokratycznie wybrana grupa uczniów, która przedstawia dyrekcji szkoły opinię i potrzeby uczniów, dba o dobre imię szkoły, kultywuje i wzbogaca jej tradycje, organizuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska, stwarza warunki do wyzwalania w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny. Tak w jednym długim zdaniu można w skrócie napisać, czym się zajmujemy.

Oliwia Sikorska -przewodnicząca SU

Foto: Katarzyna Urbaniak

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
2020/2021

Przewodnicząca: Oliwia Sikorska
Z-ca przewodniczącego: Marianna Michalska
Sekretarz: Martyna Naskręt
Kronikarz: Wioleta Świątkowska
Skarbnik: Zofia Rączka

Sekcja rozrywkowo-kulturalna:
Agnieszka Galewska
Natalia Mikołajczak
Edyta Wysocka
Zuzanna Mrówczyńska
Jakub Marcisz
Krystian Bergmann
Michał Wójcik
Adam Głuch

Sekcja rewizyjna:
Weronika Waleńska
Dominika Sierszulska
Marcelina Misiak
Natalia Drukarczyk
Aleksandra Szyszka
Zuzanna Bączyk
Julia Goździńska
Katarzyna Karolczak
Alicja Gromadzińska
Marcin Szymański

mgr inż. Paulina Ignasiak-Szymczak
Opiekun SU