Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

CZAS ZAWODOWCÓW

Projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” będzie realizowany w koźmińskim Zamku do końca 2022 roku, m.in. dla zawodu technik cyfrowych procesów graficznych, technik ekonomista i technik spedytor. Uczniowie z ZSP biorą udział w zajęciach specjalistycznych, w laboratoriach na Politechnice Poznańskiej.

AKADEMIA ZAWODU

W roku szkolnym 2016/2017 w projekcie uczestniczyło 10 uczniów klasy III Technikum w zawodzie technik ekonomista. W ramach projektu doposażono pracownię ekonomiczną. Zakres wsparcia dla uczniów: doradztwo zawodowe, szkolenie kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych oraz z elementami gospodarki magazynowej

UNIWERSYTET EKONOMICZNY

W ramach współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu uczniowie liceum ogólnokształcącego będą brać udział w wyjazdowych zajęciach edukacyjnych. Udział w tych zajęciach będzie dobrym przygotowaniem do przyszłych studiów na kierunkach przyrodniczych i ekonomicznych.

MOJE KOMPETENCJE MOJA PRZYSZŁOŚĆ

Projekt adresowany jest do 436 uczniów z 12 szkół prowadzonych przez Powiat Krotoszyński. Zakłada wsparcie uczniów poprzez realizację zajęć wyrównawczych i rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz wspierających rozwój poznawczy i wpływających na zmniejszenie trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych.

Kategoria: /

Kocenie 2016


4 października 2016 r w naszej szkole odbyło się uroczyste „Kocenie” klas 1. Każdemu napisano „KOT” na czole i dorysowano wąsy. W występie pt. „Rolnik szuka Kota” wzięli udział starsi rówieśnicy: rolnik Tomuś-Marcin Szczepaniak, ojciec rolnika-Krzysztof Kosmalski, matka rolnika-Sandra Ratajczyk i siostra-Monika Twardowska. By zostać wybranką Tomusia Koty musiały zmierzyć się z wieloma konkurencjami. Na początku przewodniczącemu każdej klasy przypięto symboliczny koci ogon. Reprezentanci klas musieli wypić mleko bez używania rąk, zaśpiewać hity Disco Polo, zatańczyć z rodziną rolnika oraz do przygotowanego układu tanecznego. Każdy „koci wychowawca” otrzymał wykonany przez swoich wychowanków portret. Ochotnicy zostali owinięci papierem toaletowym od stóp do głów, natomiast wybranka Tomusia musiała pokazać, że nadaje się na wieś poprzez dojenie rękawiczki. W nagrodę każdy otrzymał lizaki, a śmiechu i zabawy nie było końca.

Natalia Kaźmierczak 2 TCPG

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ WYKONANYCH PRZEZ MARCINA LEŚNIAKA (2 TCPG)!!!

Design by: www.diablodesign.eu