Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy R.3

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim ogłasza nabór na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy R.3 "Prowadzenie produkcji rolniczej" dający uprawnienia rolnicze.

Czas rozpoczęcia kursu: luty 2017 rok. Komplet dokumentów należy składać do 15 grudnia 2016 roku:


- podanie na Kwalifuikacyjny Kurs Zawodowy R.3,
- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły,
- ksero dowodu osobistego,
- jedno zdjęcie.


Sekretariat szkoły: 62-7216-828