Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Eliminacje szkolne XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

11 stycznia 2017 roku odbyły się eliminacje szkolne XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Uczestniczyła w nich młodzież klas II i III kształcąca się w zawodach: Technik Architektury Krajobrazu, Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej oraz Technik Mechanizacji Rolnictwa. Uczniowie zmagali się z pytaniami testowymi z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Jednocześnie uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia oraz poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności. Wszystkim uczestnikom dziękuję i życzę powodzenia w dalszych etapach olimpiady.

Monika Modrzyńska