Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w naszym "Zamku"

27 marca w Auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im J. Marcińca odbył się "Dzień wykładów", które przeprowadzili pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego katedry Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w Poznaniu. Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor Ilona Bałoniak, która uroczyście przywitała zaproszonych gości. Następnie dr hab. Agnieszka Krzymińska przedstawiła ofertę edukacyjną Uniwersytetu Przyrodniczego. Po części oficjalnej uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w zawodach technik architektury krajobrazu, technik rolnik, technik agrobiznesu przeszli do poszczególnych sal w celu wysłuchania wykładów. [CZYTAJ WIĘCEJ... ]

Zaproszeni goście poruszali następujące tematy:
dr hab Iwona Morkunas - " Udział flawonoidów w reakcjach obronnych i znaczenie w medycynie"
dr inż Renata Szopińska - "Przeminęło z wiatrem ... Jak rozsiewają się nasiona?"
dr hab. Aleksander Stachowiak - "Szczepienie jako wegetatywny sposób rozmnażania drzew owocowych i ozdobnych"
dr hab. Agnieszka Krzymińska - " Tulipany w pracy architekta krajobrazu
dr hab. Zbigniew Karolewski -" Mykotoksyny - czy są groźne dla człowieka"
dr hab. Zofia Zydlik - "Owoce jako żywność funkcjonalna"
dr inż.Henryk Ratajkiewicz - "Precyzyjna aplikacja środków ochrony roślin"

Po zakończeniu prelekcji poznańscy wykładowcy mieli możliwość obejrzenia Zamku, a wraz z nim zamkowych ogrodów oraz koźmińskiego parku ze słynną aleją grabową. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie zgodnie uważają to wydarzenie za bardzo wartościowe. Poruszane tematy poszerzyły wiedzę uczniów nie tylko w aspekcie teoretycznym ale również praktycznym. Podczas kolejnych zajęć uczniowie żywo dyskutowali na omawiane tematy . Ucieszył również fakt, że mieli oni możliwość bezpośredniego obcowania z wykładowcami z wyższej uczelni, gdyż w wieku nastu lat studia i bycie studentem jest jeszcze w sferze niedoścignionych marzeń...

opracowanie: Joanna Kobus Marczak
zdjęcia Waldemar Ratajczyk , Joanna Kobus Marczak