Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Opiekun i bibliotekarz - mgr Aneta Michalak


POSZUKAJ SWOJEJ KSIĄŻKI ONLINE W SZKOLNEJ BIBLIOTECE


nprc

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim przystąpił do  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości czytelniczych.

 


Godziny pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021

poniedziałek: 7.30 - 14.30
wtorek: 7.30 - 14.30
środa: 7.30 - 14.30
czwartek: 7.30 - 14.30
piątek: 7.30 - 9.30

Zapraszamy do zapoznania się z:
  • Kilka słów o bibliotece  [pobierz]
  • Opis bibliograficzny  [pobierz]

 

A. Michalak

 

650 lat temu - w dokumencie z 12 maja 1364 roku - król Kazimierz Wielki powołał do życia Akademię Krakowską i wymienił zawód stacjonariusza - osoby, która była odpowiedzialna za wytwarzanie ksiąg (czyli ręczne przepisywanie), ich sprzedaż oraz udostępnianie czytelnikom w bibliotece. Dzisiaj „wytwarzaniem” ksiąg zajmują się wydawcy i drukarze, sprzedażą księgarze, a wypożyczaniem bibliotekarze.