Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

 

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI  2023/2024

 LOZAMEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przewodnicząca: Aleksandra Nowak kl. III TEG

Zastępca przewodniczącej: Anna Trawińska kl. III LO

Sekretarz: Julia Udzik kl. II TES i Jakub Taszarek kl. III LO

Kronikarz: Amelia Pawlak kl. IV TEG i Olimpia Warkocka kl. III LO

Skarbnik: Sylwia Winiecka kl. III TEG i Katarzyna Ignasiak kl. II LO

Sekcja rozrywkowo-kulturalna:

Zuzanna Krystkowiak kl. IV TEG
Eryk Krawczyk kl. IV TEG
Karolina Kaczmarek kl. IV TRS
Katarzyna Mrzewka kl. III TEG
Maria Leśniak kl. III TR
Sandra Ulatowska kl. III TR
Magdalena Masłowska kl. II TES
Sabina Piotrowska kl. II TES
Daria Marciniak kl. II TGPC
Jakub Plewiński kl. II TGPC
Natalia Przybył kl. II TGPC

Cyprian Panek kl. III LO
Wojciech Pietrzak kl. III LO
Oliwier Grzesiak kl. II LO
Katarzyna Ignasiak kl. II LO
Martyna Jeńczak kl. II LO
Wiktoria Maćkowiak kl. II LO
Amelia Żak kl. II LO


Sekcja rewizyjna:

Julia Andrzejewska kl. V TGPC
Anastazja Chałupniczak kl. V TGPC
Maria Markuszewska kl. V TGPC
Aleksandra Rychlewska kl. V TGPC
Kinga Golińska kl. V TES
Dagmara Jankowska kl. V TES
Oliwia Skrzypczak kl. V TES
Julia Staniewska kl. V TES
Jolanta Bachorz kl. V TR
Anna Michalska kl. V TR

Oliwia Ciółko kl. IV LO
Karolina Golka kl. IV LO
Hubert Krzyżański kl. IV LO
Tomasz Olewicz kl. IV LO
Zofia Stempniak kl. IV LO
Anna Szymczak kl. IV LO

 mgr Katarzyna Molczyk - opiekun SU 

 mgr inż. Paulina Ignasiak-Pietras - opiekun SU

 


SAMORZĄD UCZNIOWSKI  2022/2023

2022 su zamek s2022 su lo 1 s

 

Przewodnicząca:

Z-ca przewodniczącego:

Sekretarz:

Kronikarz:

Skarbnik:

Sekcja rozrywkowo-kulturalna:

Sekcja rewizyjna:

Anna Michalska

Karolina Golka (LO)

Jolanta Bachorz

Jan Dutkiewicz (LO)

Anna Wojciechowska

Olimpia Warkocka (LO)

Anastazja Chałupniczak

Oliwia Ciółko (LO)

Julia Andrzejewska

Jakub Biesiadecki (LO)

Kinga Golińska

Dagmara Jankowska

Hubert Krzyżański (LO)

Wiktoria Łączniak

Maria Markuszewska

Kinga Nowak

Aleksandra Rychlewska

Oliwia Skrzypczak

Julia Staniewska

Zofia Stempniak (LO)

Julia Jaroszewska (LO)

Mateusz Kowański (LO)

Eryk Krawczyk

Zuzanna Krystkowiak

Katarzyna Mrzewka

Aleksandra Nowak

Tomasz Olewicz (LO)

Cyprian Panek (LO)

Amelia Pawlak

Jakub Taszarek (LO)

Marcin Walczak

Sylwia Winiecka

Anna Trawińska (LO)

mgr Katarzyna Molczyk - Opiekun SU

 


SAMORZĄD UCZNIOWSKI
2021/2022

Prezentujemy Samorząd Uczniowski w nowym składzie na rok 2021/2022. Jeśli masz ciekawy pomysł, inicjatywę zgłoś się do nas - może uda się go włączyć w życie szkolne. Opiekunem samorządu jest pani Paulina Ignasiak - Pietras.

 


SAMORZĄD UCZNIOWSKI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

samorzad1819

To my – Samorząd Uczniowski naszej szkoły, demokratycznie wybrana grupa uczniów, która przedstawia dyrekcji szkoły opinię i potrzeby uczniów, dba o dobre imię szkoły, kultywuje i wzbogaca jej tradycje, organizuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska, stwarza warunki do wyzwalania w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny. Tak w jednym długim zdaniu można w skrócie napisać, czym się zajmujemy.

Oliwia Sikorska -przewodnicząca SU

Foto: Katarzyna Urbaniak

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
2020/2021

Przewodnicząca: Oliwia Sikorska
Z-ca przewodniczącego: Marianna Michalska
Sekretarz: Martyna Naskręt
Kronikarz: Wioleta Świątkowska
Skarbnik: Zofia Rączka

Sekcja rozrywkowo-kulturalna:
Agnieszka Galewska
Natalia Mikołajczak
Edyta Wysocka
Zuzanna Mrówczyńska
Jakub Marcisz
Krystian Bergmann
Michał Wójcik
Adam Głuch

Sekcja rewizyjna:
Weronika Waleńska
Dominika Sierszulska
Marcelina Misiak
Natalia Drukarczyk
Aleksandra Szyszka
Zuzanna Bączyk
Julia Goździńska
Katarzyna Karolczak
Alicja Gromadzińska
Marcin Szymański

mgr inż. Paulina Ignasiak-Szymczak
Opiekun SU