Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI  2022/2023

2022 su zamek s2022 su lo 1 s

 

Przewodnicząca:

Z-ca przewodniczącego:

Sekretarz:

Kronikarz:

Skarbnik:

Sekcja rozrywkowo-kulturalna:

Sekcja rewizyjna:

Anna Michalska

Karolina Golka (LO)

Jolanta Bachorz

Jan Dutkiewicz (LO)

Anna Wojciechowska

Olimpia Warkocka (LO)

Anastazja Chałupniczak

Oliwia Ciółko (LO)

Julia Andrzejewska

Jakub Biesiadecki (LO)

Kinga Golińska

Dagmara Jankowska

Hubert Krzyżański (LO)

Wiktoria Łączniak

Maria Markuszewska

Kinga Nowak

Aleksandra Rychlewska

Oliwia Skrzypczak

Julia Staniewska

Zofia Stempniak (LO)

Julia Jaroszewska (LO)

Mateusz Kowański (LO)

Eryk Krawczyk

Zuzanna Krystkowiak

Katarzyna Mrzewka

Aleksandra Nowak

Tomasz Olewicz (LO)

Cyprian Panek (LO)

Amelia Pawlak

Jakub Taszarek (LO)

Marcin Walczak

Sylwia Winiecka

Anna Trawińska (LO)

mgr Katarzyna Molczyk - Opiekun SU

 


SAMORZĄD UCZNIOWSKI
2021/2022

Prezentujemy Samorząd Uczniowski w nowym składzie na rok 2021/2022. Jeśli masz ciekawy pomysł, inicjatywę zgłoś się do nas - może uda się go włączyć w życie szkolne. Opiekunem samorządu jest pani Paulina Ignasiak - Pietras.

 


SAMORZĄD UCZNIOWSKI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

samorzad1819

To my – Samorząd Uczniowski naszej szkoły, demokratycznie wybrana grupa uczniów, która przedstawia dyrekcji szkoły opinię i potrzeby uczniów, dba o dobre imię szkoły, kultywuje i wzbogaca jej tradycje, organizuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska, stwarza warunki do wyzwalania w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny. Tak w jednym długim zdaniu można w skrócie napisać, czym się zajmujemy.

Oliwia Sikorska -przewodnicząca SU

Foto: Katarzyna Urbaniak

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
2020/2021

Przewodnicząca: Oliwia Sikorska
Z-ca przewodniczącego: Marianna Michalska
Sekretarz: Martyna Naskręt
Kronikarz: Wioleta Świątkowska
Skarbnik: Zofia Rączka

Sekcja rozrywkowo-kulturalna:
Agnieszka Galewska
Natalia Mikołajczak
Edyta Wysocka
Zuzanna Mrówczyńska
Jakub Marcisz
Krystian Bergmann
Michał Wójcik
Adam Głuch

Sekcja rewizyjna:
Weronika Waleńska
Dominika Sierszulska
Marcelina Misiak
Natalia Drukarczyk
Aleksandra Szyszka
Zuzanna Bączyk
Julia Goździńska
Katarzyna Karolczak
Alicja Gromadzińska
Marcin Szymański

mgr inż. Paulina Ignasiak-Szymczak
Opiekun SU