Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

REGULAMIN

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH + RODO (ZFŚS)

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JÓZEFA MARCIŃCA

W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM


[ POBIERZ REGULAMIN ZFŚS W TYM MIEJSCU ]

(Oryginał dokumentu znajduje się w aktach Szkoły)