Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

CZAS ZAWODOWCÓW

Projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” będzie realizowany w koźmińskim Zamku do końca 2022 roku, m.in. dla zawodu technik cyfrowych procesów graficznych, technik ekonomista i technik spedytor. Uczniowie z ZSP biorą udział w zajęciach specjalistycznych, w laboratoriach na Politechnice Poznańskiej.

AKADEMIA ZAWODU

W roku szkolnym 2016/2017 w projekcie uczestniczyło 10 uczniów klasy III Technikum w zawodzie technik ekonomista. W ramach projektu doposażono pracownię ekonomiczną. Zakres wsparcia dla uczniów: doradztwo zawodowe, szkolenie kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych oraz z elementami gospodarki magazynowej

UNIWERSYTET EKONOMICZNY

W ramach współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu uczniowie liceum ogólnokształcącego będą brać udział w wyjazdowych zajęciach edukacyjnych. Udział w tych zajęciach będzie dobrym przygotowaniem do przyszłych studiów na kierunkach przyrodniczych i ekonomicznych.

MOJE KOMPETENCJE MOJA PRZYSZŁOŚĆ

Projekt adresowany jest do 436 uczniów z 12 szkół prowadzonych przez Powiat Krotoszyński. Zakłada wsparcie uczniów poprzez realizację zajęć wyrównawczych i rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz wspierających rozwój poznawczy i wpływających na zmniejszenie trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 - 1 września 2020 r.

Miejsce: boisko asfaltowe ZSP ul. Zamkowa 1
Godzina : 08:30

Obecność obowiązkowa wszystkich uczniów z zachowaniem rygorów sanitarnych.

Dyrektor zastrzega sobie zmianę organizacji rozpoczęcia roku szkolnego w przypadku zmiany przepisów, oraz złych warunków atmosferycznych.
Wszelkie zmiany zostaną przekazane uczniom w trybie natychmiastowym.

Dyrektor
mgr Ilona Bałoniak


Poprawkowy egzamin maturalny

Komunikat dla osób zdających poprawkowy egzamin maturalny
Poprawkowy egzamin maturalny odbędzie się w dniu 8 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 14.00:
- Matematyka w sali nr 37
- Język angielski w sali nr 38.
Egzaminem przeprowadzany jest według zasad i w reżimie sanitarnym jaki obowiązywał w sesji czerwcowej.


Terminy egzaminów poprawkowych w sierpniu 2020 r.

1. Język niemiecki 24 sierpnia 2020r. godzina 08:15 sala 35.
2. Język angielski 25 sierpnia 2020 r. godzina 08:15 sala 32.
3. Geografia 25 sierpnia 2020r. godzina 08:15 sala 35.
4. Matematyka 26 sierpnia 202r. godzina 08:15 sala 35. 
5. Religia 27 sierpnia godzina 08:15 sala 35.

Dyrektor
mgr Ilona Bałoniak


UWAGA ABSOLWENCI

Od dnia 11 sierpnia 2020 r. od godziny 13.00 (wtorek) można odbierać świadectwa dojrzałości.


DOKUMENTY I TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

1. Wewnątrzszkolne zasady rekrutacji do szkół młodzieżowych  - [ POBIERZ ]

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego - [ POBIERZ ]


UWAGA

uczniowie ósmych klas szkół podstawowych!


Składanie wniosków i wymaganych dokumentów do szkoły I wyboru rozpocznie się w terminie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej.
Dyrektor ZSP im.J.Marcińca w Koźminie Wielkopolskim informuje, że dokumenty będzie można składać codziennie w godzinach od 10:00 do 14:00.
Kandydaci, którzy mają problem z zalogowaniem się do systemu nabór VULCAN proszeni są o kontakt telefoniczny z sekretariatem Szkoły pod numerem tel. 62 7216828 w. 11.


 

Nabór odbywa się drogą elektroniczną!

powiatkrotoszynski.edu.com.pl


zspkozmin reklama poziom m


slider kkz4 www2020


KOMUNIKAT

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JÓZEFA MARCIŃCA Z DNIA  29 MARCA 2020 R. W SPRAWIE PRÓBNEJ MATURY DLA UCZNIÓW KLAS  CZWARTYCH TECHNIKUM.

KOMUNIKAT W FORMACIE WORD DO POBRANIA  [ TUTAJ ]


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej w czwartek wieczorem 12.03.2020 opublikowali wspólny komunikat w sprawie bezpieczeństwa pracowników młodocianych.

"W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty" - napisali szefowie MRPiPS oraz MEN.

Jednocześnie poinformowali, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

W środę rząd podjął decyzję o zawieszeniu do 25 marca zajęć dydaktycznych we wszystkich placówkach oświatowych w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

Dariusz Kaczmarek
Dyrektor ZSU


apelAPEL STAROSTY KROTOSZYŃSKIEGO 


spedytor


 RODO - klauzula informacyjna


Design by: www.diablodesign.eu