Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

CZAS ZAWODOWCÓW

„W Wielkopolsce trwają ferie! Tysiące uczniów odpoczywa w przerwie między semestrami. Ale nie ONI. Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim biorą udział w zajęciach specjalistycznych, w laboratoriach na Politechnice Poznańskiej. Gratulujemy uczniom za bardzo ambitne podejście do spędzania wolnego czasu podczas ferii! Można? Można!” – Tak brzmią wpisy na fejsbukowej stronie Zawodowcy.org., która jest witryną projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, który został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego. I w rzeczywistości 15-osobowa grupa uczniów koźmińskiego Zamku (przyszli technicy cyfrowych procesów graficznych z klasy czwartej i trzeciej) wraz z nauczycielem panem Michałem Rybą przez tydzień gościła w murach Politechniki Poznańskiej. Pod okiem znakomitego dziennikarza i laureata prestiżowych nagród w branży reklamowej pana Tomasza Dworka młodzież zdobywała w sposób kreatywny nowe umiejętności i korzystała z nowoczesnego sprzętu. Tworzenie biznesplanu, opracowanie kampanii reklamowej dla restauracji i kawiarni, drukowanie na drukarce 3D, wizyta w radio „Afera”, badanie fal mózgowych czy eyetracking to tylko niektóre elementy zajęć. To spore wyzwanie – komentują uczestnicy – codziennie 8 godzin pracy, ale czas mija bardzo szybko i poza tym fajnie jest poczuć się studentem! Staramy się chłonąć wiedzę i realizować projekty przydatne na rynku pracy. Praktyka czyni mistrza! " Mimo iż byłam przerażona pierwszego dnia, to z dnia na dzień jest coraz bardziej super, nie chce do domu" – mówi Sandra Radolonek. „Najlepszą częścią zajęć, było poznawanie profesjonalnego sprzętu i nowych metod działania, które w przyszłości mogą okazać się pomocne w naszym zawodzie” - dodaje Jakub Zadworny. Zdecydowanie był to dla nas „Czas Zawodowców” – podsumowuje Mateusz Handke wyróżniony przez prowadzącego. Mimo absorbujących zajęć młodzież znalazła czas na wieczorne zwiedzanie galerii Posnania, browarów Lecha, kino i spacery po poznańskiej starówce w pobliżu, której mieszkała. Na zakończenie zajęć w laboratoriach uczniowie otrzymali certyfikaty, w których uwzględniony został zakres podniesionych umiejętności. Teraz czekają ich staże u pracodawców. Projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” będzie realizowany w koźmińskim Zamku do końca 2022 roku, m.in. dla zawodu technik cyfrowych procesów graficznych, technik ekonomista i technik spedytor.

Oprac. (mk, mr)


Nasza Szkoła gwarantuje wysoki poziom nauczania. W ogólnopolskim rankingu Techników 2016
przygotowanym przez wydawnictwo Perspektywy w Rankingu Egzaminów Zawodowych

zajęliśmy 31 miejsce w Polsce
oraz 3 miejsce w województwie wielkopolskim.
To najwyższy wynik w powiecie krotoszyńskim!!!
Tak wysokie lokaty uzyskaliśmy dzięki  bardzo wysokiej zdawalności egzaminów zawodowych.
W kilku przypadkach jest to zdawalność 100%
 


zawodowcy2

 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska

Nasza szkoła bierze udział w projekcie pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, który został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2022 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego. W projekcie będą rozwijane działania, które zostały zainicjowane w latach 2012-2015 w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Przyczynkiem do kontynuacji tych działań jest sukces poprzedniej inicjatywy, wyróżnionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”.
[ CZYTAJ WIĘCEJ ]


 >>> ZAPRASZAMY - PREZENTACJA O NASZEJ SZKOLE <<< 

Gimnazjalisto!
Podejmij naukę w naszej Szkole. Z nami możesz osiągnąć sukces!

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim umożliwia absolwentom gimnazjum w trzech typach szkół:

  • w Technikum,
  • w Liceum Ogólnokształcącym,
  • w Zasadniczej szkole Zawodowej, w której można zdobyć każdy zawód ujęty w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Technikum w ZSP kształci obecnie w następujących zawodach: technik ekonomista, technik agrobiznesu, technik cyfrowych procesów graficznych, technik architektury krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa, technik rolnik oraz technik urządzeń i systemów energii odnawialnej. Planowaną nowością w roku szkolnym 2016/2017 jest uruchomienie kształcenia w zawodzie:

TECHNIK SPEDYTOR


Od nowego roku szkolnego planujemy również otwarcie

Liceum Ogólnokształcącego z klasą o dwóch profilach:

  • biologiczno-chemiczny: z biologią i chemią realizowanymi w zakresie rozszerzonym,
  • geograficzno-historyczny: z historią i geografią realizowanymi w zakresie rozszerzonym.

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy:

  • w dniu 9 kwietnia 2016 roku o godzinie 10.00 na Drzwi Otwarte w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim,
  • w dniu 8 maja 2016 roku o godzinie 10.00 na Festyn Międzyszkolny połączony z wystawą kwiatów i prezentacją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim.

OTO OFERTA NASZEJ SZKOŁY NA ROK 2016/2017

tcpg tak te

 

tmr tuiseo ta

 

 tr  lo mp  ts

 

zsz1 lo hp11 polic

Design by: www.diablodesign.eu