Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JÓZEFA MARCIŃCA

 

Dyrektor Szkoły
mgr Ilona Bałoniak

 

 

Wicedyrektor Szkoły
mgr Sławomir Zydorek

 

 

Wicedyrektor Szkoły
mgr inż. Karolina Tomczak-Zmyślona

 


 

Kategoria: /