Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. JÓZEFA MARCIŃCA

 strona w trakcie aktualizacji

 

 

 

Dyrektor Szkoły
mgr Ilona Bałoniak

 

 

 

 

Wicedyrektor Szkoły
mgr Sławomir Zydorek

 

 

 

Wicedyrektor Szkoły
mgr inż. Karolina Tomczak-Zmyślona

 

 

Kategoria: /