Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS MATURALNYCH 2018

„Szkoła naszym życiem jest, potem życie szkołą jest…”

Taki cytat witał wszystkich uczestników przybyłych. Nadszedł wyjątkowy czas pożegnania kolejnych absolwentów naszej Szkoły. Natalia Kaźmierczak i Jakub Roszczak powitali serdecznie wszystkich przybyłych gości na uroczyste zakończenie szkoły przez uczniów klas maturalnych roku szkolnego 2017/2018: Dyrekcję Szkoły – panią Ilonę Bałoniak, panią Karolinę Tomczak-Zmyśloną, pana Sławomira Zydorka, Starostę Powiatu Krotoszyńskiego pana Stanisława Szczotkę, Radnych Rady Powiatu Krotoszyńskiego – pana Janusza Baszczyńskiego, pana Piotra Osucha, pana Andrzeja Serka, Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski pana Macieja Bratborskiego, wiceburmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski pana Jarosława Ratajczaka, Naczelnika Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie pana Przemysława Wójcika, Dyrektora I Oddziału Banku Zachodniego WBK w Koźminie Wielkopolskim pana Artura Janczewskiego, Prezesa Lokalnej Grupy Działania Wielkopolska z Wyobraźnią pana Sławomira Szyszkę, Komendanta Komisariatu Policji w Koźminie Wielkopolskim pana Ryszarda Mierzejewskiego, Przewodniczącą Rady Rodziców panią Irenę Kaj, Skarbnika Rady Rodziców panią Magdalenę Kubiak, Grono Pedagogiczne, wychowawców klas kończących Szkołę – panią Małgorzatę Olejnik, panią Karolinę Kowalską, panią Izabelę Maciejewską, pana Michała Rybę oraz wychowawczynię przebywającą na urlopie panią Marzenę Krawczyk-Ryba oraz wszystkich pracowników Szkoły.

Szczególnie gorąco powitano Absolwentów klas IV Technikum w zawodach:
- technik rolnik,
- technik architektury krajobrazu i technik urządzeń i systemów energii odnawialnej,
- technik cyfrowych procesów graficznych,
- technik ekonomista i technik agrobiznesu.

Nadszedł ten ważny i uroczysty dzień w życiu ucznia, który jest zwieńczeniem długiego procesu pracy. Czas spędzony w tej Szkole pozwolił na zdobycie bagażu doświadczeń, z którym Absolwenci wkroczą w kolejny etap swojej życiowej wędrówki. Wierszem Leopolda Staffa „Most” oraz piosenką Edwarda Stachury „Dni, których jeszcze nie znamy” w wykonaniu Jakuba Marcisza - rozpoczętą cześć główną uroczystości. Następnie głos zabrała pani Dyrektor Ilona Bałoniak podsumowując 4 lata nauki uczniów klas maturalnych. Swoje słowa do Absolwentów skierowali również zaproszeni goście: Starosta Powiatu Krotoszyńskiego pan Stanisław Szczotka oraz Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski pan Maciej Bratborski. W imieniu wychowawców klas głos zabrała wychowawczyni klasy IV Technikum w zawodzie technik rolnik – pani Małgorzata Olejnik.
Kolejne miłe chwile tej uroczystości to podsumowanie sukcesów Absolwentów czyli nagrody, wyróżnienia, dyplomy, wpisy do Honorowej Księgi Szkoły, Listy Pochwalne oraz świadectwa z wyróżnieniem.

Najwyższe trofeum - statuetkę „Primus Inter Pares” otrzymał Radosław Trawiński z IV klasy Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu, którą otrzymał z rąk pani Dyrektor Ilony Bałoniak przy wielkiej owacji Absolwentów i zgromadzonych gości.

W imieniu Rady Rodziców nagrody książkowe wręczała pani Irena Kaj – Przewodnicząca Rady Rodziców, natomiast pan Sławomir Szyszka - Prezes Stowarzyszenia Wielkopolska z Wyobraźnią nagrodził Absolwentów aktywnie współpracujących ze Stowarzyszeniem: Aleksandrę Wolniak, Sandrę Ratajczyk i Agnieszkę Kulińską. Pan Przemysław Wójcik - Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie wręczył certyfikaty projektu unijnego „Akademia Zawodu” oraz nagrodził uczniów, którzy przygotowali „Vademecum Edukacyjne” Powiatu Krotoszyńskiego na rok szkolny 2018/2019: Mikołaja Kaja, Kacpra Włoszczyńskiego i Jakuba Zadwornego.

Po tej części uroczystości zakończono część oficjalną i wychowawcy poszczególnych klas wraz z panią Dyrektor wręczyli Absolwentom świadectwa. Słowa pożegnania w imieniu społeczności uczniowskiej szkół w Zamku koźmińskim wypowiedziała przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego – Marianna Michalska, a Zuzanna Mrówczyńska i Jakub Marcisz wystąpili w pokazie tańca. Natomiast w imieniu tegorocznych Absolwentów głos zabrał Michał Styburski, następnie Sylwia Pieniężna w piosence „Ostatni raz z moją klasą”. Oczywiście były również kwiaty i podziękowania dla Dyrekcji, zaproszonych gości, wychowawców, nauczycieli i pracowników. Wysłuchano również wiersza „Dezyderata” ( Max Ehrmann – 1927) oraz piosenki „Szczęśliwej drogi już czas” w wykonaniu Weroniki Pieniężnej.

Na podsumowanie całej uroczystości wystąpił zespół składający się z tegorocznych maturzystów, który przez ostatnie 4 lata ubarwiał muzycznie uroczystości szkolne oraz środowiskowe. Zaprezentowali się już po raz ostatni w murach szkolnych w piosence „Ballada o maturze”. Uroczystość zakończenia szkoły przez uczniów klas maturalnych 2017/2018 została przygotowana przez panią Natalię Ziętkiewicz oraz Paulinę Ignasiak-Szymczak.

Teskt: Waldemar Ratajczyk

Foto: Kasia Urbaniak

[ FOTOGALERIA 1 ]

[ FOTOGALERIA 2 ]

[ FOTOGALERIA 3 ]