Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Wszyscy jeszcze mamy w pamięci początek roku szkolnego, a nadszedł czas uroczystego jego zakończenia. Wraz z zaproszonymi gośćmi, którymi byli: Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Waldemar Wronecki, Kierownik Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Koźminie Wielkopolskim pan Czesław Seraszek, Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Zawodowego pan Stanisław Paterek, Komendant Komisariatu Policji asp. sztab. pan Ryszard Mierzejewski, Przewodnicząca Ray Rodziców pani Irena Kaj, Skarbnik Rady Rodziców pani Magdalena Kubiak wraz z Dyrekcją Szkoły, w uroczystości wzięła udział cała społeczność szkolna ze szczególnym uwzględnieniem uczniów. Pani Dyrektor Ilona Bałoniak osobiście wręczyła najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem (średnia ocen powyżej 4.75), następnie Wicedyrektor Szkoły pani Karolina Zmyślona-Tomczak wraz z szefową Rady Rodziców panią Ireną Kaj nagrodziły uczniów za szczególne osiągnięcia oraz pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego. Kolejnym punktem uroczystości to wręczenie 10-ciu uczniom w zawodzie technik ekonomista Certyfikatów Projektu Unijnego Akademia Zawodu przy współpracy Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. Koorynatorem i asystentem ze strony Szkoły był pan Michał Ryba, ze strony Starostwa Powiatowego pan Waldemar Wronecki - zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Kultury i Sportu, którzy pogratulowali uczniom wręczając wspomniane Certyfikaty. Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie matematyki z rąk pani Małgorzaty Fornalik zostali wyróżnieni uczniowie, którzy zostali laureatami w województwie w konkursach internetowych.

Przyszła kolej na pożegnanie absolwentów klas III-cich Zasadniczej Szkoły Zawodowej: 3a i 3b. Świadectwa ukończenia zostały im wręczone przez wychowawców: panią Joannę Marcisz oraz pana Karola Ratajczyka wraz panią Dyrektor. Złożyli oni również Ślubowanie Absolwentów i podpisy w Księdze Pamiątkowej. Jak wspomniałem na początku artykuły czas biegnie szybko i jak do tej pory nie jesteśmy w stanie zwolnić jego biegu czy rozciągnąć aby był wolniejszy, ale w przyszłości pewnie będzie to możliwe... tak myślę. Jednak 22 czerwca 2018 roku to pożegnanie dwóch pań pracujących w Dziale Księgowości ZSP im. Józefa Marcińca, które w tym roku przejdą na emeryturę: Główna Księgowa pani Maria Ryba oraz Starsza Księgowa pani Halina Marszałek. Podziękowania za swą wieloletnią pracę otrzymały od dyrekcji Szkoły, pracowników administracji i obsługi oraz całej społeczności uczniowskiej. Dziękujemy i życzymy słonecznego i szczęśliwego wypoczynku po latach pracy. Na podsumowanie przedstawiona część artystyczną przygotowaną przecz uczniów klasy II LO i II TR pod okiem pań: Doroty Parysek-Raś i Justyny Bączyk.

P.S. Przepraszam, że kilka dni minęło, ale szkoła pracuje pełną parą, kwalifikacje zawodowe, rekrutacja, itp:)

Życzę wszystkim uczniom miłych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji! Widzimy się już 3 września - jak wspomniałem czasu nie da się zatrzymać ani spowolnić:) Zapraszam również poniżej do pełnej fotogalerii.

Tekst i foto: Waldemar Ratajczyk

[ FOTOGALERIA 1 ]

[ FOTOGALERIA 2 ]

[ FOTOGALERIA 3 ]