Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Szkoła Branżowa I stopnia - wielozawodowa

oferta 002a 

Szkolnictwo zawodowe to rozwijanie u ucznia kompetencji i umiejętności oczekiwanych przez pracodawców na lokalnym rynku pracy oraz stosowania nowoczesnych metod wytwarzania i produkcji. Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. 

Przedmioty zawodowe realizowane są na 4-tygodniowych kursach dokształcających organizowanych w wielu zawodach: np. mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających blacharz samochodowy, monter maszyn i urządzeń sanitarnych ślusarz, piekarz, cukiernik, wędliniarz, fryzjer itp.

Przygotowuje młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym. Umożliwia dalsze kształcenie w szkołach ponadgimnazjalnych.

Wybór zawodów jest nieograniczony!

Przykłady aktualnych zawodów:

 • blacharz
 • cieśla
 • cukiernik
 • dekarz
 • elektromechanik
 • elektryk
 • fryzjer
 • krawiec
 • murarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • malarz
 • ogrodnik
 • operator obrabiarek skrawających  
 • piekarz
 • wędliniarz
 • rolnik
 • stolarz
 • ślusarz
 • kucharz
 • zdun
 • elektromechanik
Kategoria: /