Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Finał Wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

mb 0043 marca 2017 r. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp. brali udział w Finale Wojewódzkim Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Finał Wojewódzki odbył się w Gnieźnie. W Olimpiadzie mogli brać udział młodzi producenci rolni oraz uczniowie posiadający lub współgospodarujący w gospodarstwie rolnym. Limit wiekowy uczestników zawierał się w przedziale 17 - 40 lat. Zakres tematyczny, obowiązujący podczas Olimpiady obejmował materiał z następujących działów:
- Produkcja roślinna;
- Produkcja zwierzęca;
- Mechanizacja rolnictwa;
- Ochrona środowiska i odnawialne źródła energii;
- Ekonomika i zarządzanie;
- Bezpieczeństwo i higiena pracy;
- Zagadnienia dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej, oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
W finale Wojewódzkim Olimpiady udział wzięło 50 zawodników w tym 3 dziewczyny. Jedną z tych dziewczyn była Nasza uczennica Żaneta Kaszuba. Naszą szkołę reprezentowało 8 uczniów a trójka z nich otrzymała wyróżnienia. Byli to Piotr Bajodek, Szymon Kostka, Jarosław Kozłowski uczniowie klasy czwartej technikum rolniczego.

Opiekun 
Marcin Borowczyk