Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

STUDNIÓWKA 2018

"Bo coś w szaleństwach jest młodości, 
wśród lotu, wichru, skrzydeł szumu,
co jest mądrzejsze od mądrości
i rozumniejsze od rozumu."
Leopold Staff

W sobotę 10 lutego uczniowie czterech klas maturalnych bawili się na tegorocznej "Studniówce" w sali przy Pałacu w Orli. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 18.00 od części oficjalnej, w czasie której były życzenia dla 115 maturzystów od pani dyrektor - Ilony Bałoniak. Uczniowie oczywiście nie zapomnieli o swoich rodzicach, nauczycielach i wychowawcach wręczając im kwiaty. W roku szkolnym 2017/18 wychowawcami poszczególnych klas maturalnych są: 4 TEA - Technik Agrobisnesu i Technik Ekonomista: Marzena Krawczyk-Ryba i Michał Ryba, 4 AKU - Technik Architektury i Technik Urządzeń i Systemów Energii Odnawialnej: Karolina Kowalska, 4 TCP - Technik Cyfrowych Procesów Graficznych: Izabela Maciejewska, 4 TR - Technik Rolnik: Małgorzata Olejnik. Oczywiście maturzyści zaprezentowali wszystkim tradycyjnego "Poloneza" zbierając gromkie brawa. Po symbolicznej lampce szampana, wykonaniu pamiątkowych zdjęć klasowych rozpoczęła się wspaniała zabawa.

Tekst i foto: Waldemar Ratajczyk