Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI SŁUŻB MUNDUROWYCH

26 lutego w budynku koźmińskiego liceum, odbyło się spotkanie z Agencją Mienia Wojskowego, Mobilną Jednostką Dowodzenia Operacjami Powietrznymi oraz przedstawicielem Muzeum Broni Pancernej. Spotkanie miało na celu przybliżenie Nam działalności służb mundurowych, a także prace pasjonatów starego uzbrojenia Wojska Polskiego. Podczas zajęć dowiedzieliśmy się wiele interesujących rzeczy na temat lotnictwa i jego historii. Opowiedziano Nam o powstaniu jednostki MJDOP i jej zadaniach. Pracownik muzeum pokazał Nam pojazdy wojskowe, które wydobył wraz z wolontariuszami. Spotkanie przebiegło w miłej i zabawnej atmosferze przy kawie i ciastku. Na koniec zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie.

Tekst: uczniowie klasy I LO w Koźminie Wielkopolskim 

Foto: Karol Ratajczyk