Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

KOLEJNA UDANA AKCja POBORU KRWI

Już po raz siódmy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim przy współudziale Klubu HDK zorganizował akcję honorowego krwiodawstwa. Akcja przeprowadzona została we w środę 27 lutego 2019r. przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu oraz OT RCKiK w Krotoszynie. Po raz drugi przeprowadzona została w formie stacjonarnej na hali sportowej ZSP dzięki pomocy i wsparciu technicznemu kol. Dariuszowi Maciejewskiemu. W ciągu 4 godzin zarejestrowano 62 kandydatów, z których aż 51 oddało krew. Pozostali nie zostali zakwalifikowani z różnych powodów zdrowotnych. Szczególnie dużą frekwencję okazali uczniowie koźmińskiego zamku. Na 40 zarejestrowanych krew oddało 32 uczniów. Na akcji zebrano 22,78 l krwi. Tegoroczna akcja była kolejnym sukcesem, jeśli chodzi o liczbę dawców i ilość zebranej krwi. 
Organizatorami akcji byli: kol. Karol Ratajczyk – opiekun Szkolnego Koła PCK w ZSP im. J. Marcińca w Koźminie Wielkopolskim i Wiesław Głuszek – Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy UMiG Koźmin Wielkopolski. Podziękowania dla kol. Dariusza Maciejewskiego za przygotowanie techniczne akcji. Wszystkim, którzy pomogli rozpropagować to przedsięwzięcie i Tym, którzy odpowiedzieli na apel składamy serdeczne podziękowanie oraz życzymy zdrowia, zadowolenia z dobrze spełnionej misji, jaką jest ratowanie życia i zdrowia drugiego człowieka.

Karol Ratajczyk – Opiekun Szkolnego Koła PCK przy ZSP w Koźminie Wielkopolskim.