Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Technik teleinformatyk

czaszaw2018 34006 

 

 Czym się zajmuje:

Technik teleinformatyk

- uruchamia i utrzymuje terminale i przyłącza abonenckie,,
- montuje i eksploatuje systemy transmisyjne,
- projektuje i wykonuje lokalne sieci komputerowe,
- instaluje i eksploatuje systemy komutacyjne,
- administruje sieciami telefonicznymi,
- pracuje w firmach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych oraz zakładach montujących urządzenia sieciowe i komputerowe.

Kategoria: /