Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Technik architektury krajobrazu

Z ELEMENTAMI FLORYSTYKI 

oferta 012

 

 Technik architektury krajobrazu  wykonuje czynności w dużym stopniu zrutynizowane, których ostateczny efekt  zależeć będzie od poczucia estetyki, staranności i rzetelności.   

Czym się zajmuje:

  • projektuje, urządza i pielęgnuje roślinne obiekty architektury krajobrazu,
  • przygotowuje rośliny ozdobne do urządzenia obiektów architektury krajobrazu,
  • organizuje prace związane z budową i konserwacją architektury krajobrazu,
  • kształtuje i projektuje obiekty małej architektury krajobrazu,
  • urządza i konserwuje obiekty małej architektury krajobrazu.

 

Kariera zawodowa:

  • stanowisko w przedsiębiorstwach, pod nadzorem których znajdują się tereny zieleni,
  • w gminnych wydziałach architektury.

 

Kategoria: /