Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Technik ekonomista

możliwość zdobycia drugiego zawodu w trakcie nauki:

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

oferta 006

 

Technik ekonomista samodzielnie wykonuje czynności z zakresu swoich obowiązków, ale zazwyczaj są one częścią  pracy zespołowej w wydziale lub całej instytucji.

 Czym się zajmuje:

  • organizuje działalność gospodarczą i oblicza podatki
  • prowadzi sprawy kadrowo-płacowe
  • sporządza plany, analizy i sprawozdania
  • prowadzi rachunkowość
  • dokumentuje i ewidencjonuje operacje gospodarcze
  • przeprowadza i rozlicza inwentaryzację
  • sporządza sprawozdania finansowe i przeprowadza analizy finansowe.

Kariera zawodowa:

stanowisko w instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami, podatkami, czyli wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wiedza z zakresu finansów i rachunkowości.

Kategoria: /