Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Technik agrobiznesu

z elementami dietetyki

f 4

 

Praca technika agrobiznesu wymaga koncentracji i podzielności uwagi, odpowiedzialności za pracę innych ludzi oraz ich bezpieczeństwo, zdolności organizacyjnych, umiejętności szybkiego i trafnego podejmowania decyzji.

     Czym się zajmuje:

 • • Ocenia opłacalność uruchamiania produkcji rolno – spożywczej.
  • Kontroluje jakość podstawowych produktów rolniczych, spożywczych i środków do produkcji rolnej.
  • Analizuje i ocenia działalność zaopatrzeniową, produkcyjną, handlową i finansową firm.
  • Sporządza podstawową dokumentację związaną z działalnością firmy.
  • Promuje produkty i usługi oraz kształtuje wizerunek firmy.
  • Pracuje w firmach przetwórstwa rolno – spożywczego, handlowych w branży rolniczej i usługowo- turystycznych, może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

 

 

 Kariera zawodowa:

 •  stanowisko w przedsiębiorstwach produkcji lub przetwórstwa żywności.
 •  zarobki  trudne do uśrednienia, gdyż zależą głównie od charakteru podejmowanych obowiązków i miejsca zatrudnienia.

 

Kategoria: /