Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Technik rolnik 

Z ELEMENTAMI AGROTRONIKI

oferta 007

Technik rolnik  organizuje i prowadzi prace związane z produkcją roślinną oraz zwierzęcą w celu pozyskiwania produktów rolnych. Obsługuje i użytkuje pojazdy, maszyny i urządzenia oraz  prowadzi rachunek ekonomiczny.

 UWAGA!

Nasza szkoła oferuje kurs na prawo jazdy kat. T i B

   Czym się zajmuje:

  • prowadzi produkcję roślinną,
  • prowadzi produkcję zwierzęcą,
  • obsługuje środki techniczne stosowane w rolnictwie,
  • organizuje i nadzoruje produkcję rolniczą.

 

 

Kariera zawodowa:

  • prowadzenie indywidualnego   przedsiębiorstwa rolnego oraz  gospodarstwa rolnego, ekologicznego lub  agroturystycznego,
  • praca  w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz gospodarstwach.
Kategoria: /