Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Technik spedytor 

f 10

 

To osoba, która zawodowo i za wynagrodzeniem podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz wykonywania innych czynności związanych z jej przewozem. Od pracownika wymagana jest: sumienność, dokładność, szybka orientacja i samodyscyplina.

 

Czym się zajmuje:

  • pozyskuje zlecenia na przewóz towarów z wykorzystaniem środków transportu (samochody ciężarowe, transport morski lub powietrzny)
  • negocjuje i zawiera umowy z kontrahentami
  • sporządza dokumentację transportową
  • organizuje : dowóz, przewóz, załadunek i rozładunek towarów
  • składuje przesyłki i pobiera za to opłaty
  • pracuje na terenie kraju (spedytor krajowy), jak i poza jego granicami (spedytor międzynarodowy)

 

 

 

 

Kariera zawodowa:

  • praca w przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych lub spedycyjnych
  • obsługa portów lotniczych lub morskich
  • zatrudnienie w: hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe, Urzędach Celnych itp.

 

Kategoria: /