Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Bezpieczny powrót do Szkoły - procedury

1. Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19: [POBIERZ]

2. Procedura postępowania w bibliotece szkolnej: [POBIERZ]

3. Procedura podczas wydawania posiłków: [POBIERZ]

4. RODZICU - pamiętaj o Twoich obowiązkach - wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego: [POBIERZ]