Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Licem ogólnokształcące

Z ELEMENTAMI BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

- profil historyczno-geograficzny

profil humanistyczno-prawny

 

lo2b

 

Profil humanistyczno-prawny przeznaczony szczególnie dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych, prawnych i historycznych. Dla uczniów, którzy czują potrzebę być aktywnymi społecznie, lubiący pisać i dla tych, którzy są wrażliwi na piękno języka polskiego. W tej klasie uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania kulturą, literaturą oraz sztuką. Uczniowie kształcący się na tym profilu zdobędą umiejętności do wszelkiej działalności społecznej i politycznej. Zdobycie tych umiejętności zapewnią przedmioty historia oraz geografia nauczane w zakresie rozszerzonym.
Absolwenci tego profilu będą przygotowani do podjęcia studiów na kierunkach filologicznych, geograficznych oraz na wydziałach nauk społecznych, historycznych, dziennikarskich oraz prawnych.  
 
UWAGA: DLA ZAINTERESOWANYCH MATEMATYKA LUB JĘZYK POLSKI W ZAKRESIE ROZSZERZONYM.

 

 
Profil biologiczno-chemiczny przeznaczony jest dla tych uczniów, którzy pragną swoją przyszłość związać z dalszą nauką i kierunkami przyrodniczymi, medycznymi czy chemicznymi. Uczniowie potrafiący obserwować zjawiska otaczającego nas świata przyrody, będą mieli możliwość pogłebienia swojej wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Współpraca z uczelniami wyższymi zapewni dodatkowe wsparcie uczniom na tym profilu. Przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym to biologia oraz chemia.
Absolwent tej klasy będzie przygotowany do podjęcia dalszej nauki na kierunkach biologicznych, chemicznych czy farmaceutycznych. Na wydziałach związanych z dietetyką, rechabilitacją czy fizjoterapią. Wybór różnych możliwości edukacyjnych jest bardzo szeroki, co we współczesnym świecie i szybko zmieniającym się rynku pracy jest bardzo ważne.

UWAGA: DLA ZAINTERESOWANYCH MATEMATYKA LUB JĘZYK POLSKI W ZAKRESIE ROZSZERZONYM.

 
Kategoria: /