Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Dokumenty regulujące funkcjonowanie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca


Statut Szkoły - <nowelizacja>

Statut Technikum - <nowelizacja>

Statut Liceum Ogólnokształcące - <nowelizacja>

Statut Branżowa Szkoła I Stopnia - [pobierz]

Statut Szkoły Policealne - [pobierz]

Kalendarz Roku Szkolnego 2019/2020 - [pobierz]
Terminarz obchodów uroczystości szkolnych 2018/2019
Przydział opiekunów klas i oddziałów 2018/2019
Zespoły robocze Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019 [ pobierz ]
Program Wychowawczy Szkoły - [pobierz]
Regulamin Rady Pedagogicznej - [pobierz]
Ceremoniał Szkolny - [pobierz]

Dyżury nauczycieli dla rodziców w roku 2018/2019 -[pobierz]

Lista pracodawców ZSP w Koźminie Wielkopolskim - [pobierz]

Regulamin Rady Rodziców - [pobierz]
Regulamin ZFŚS - [pobierz]
Regulamin nagród - [pobierz]
Plan pracy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej[pobierz]
Regulamin Wolontariatu Szkolnego - [pobierz]
Regulamin wycieczek i imprez szkolnych - [pobierz]
Doradztwo zawodowe - [pobierz]
Doskonalenie nauczycieli - [pobierz]
Nagrody i wyróżnienia - [pobierz]
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa - [pobierz]