Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Rada Rodziców.

RADA RODZICÓW

 

Regulamin Rady Rodziców: [POBIERZ]

Konto bankowe:

NRB (IBAN) 87 8427 0009 0100 0244 2000 0001