Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Zajęcia na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych

ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA


KURSY KWALIFIKACYJNE


PLANOWANY NOWY KURS KWALIFIKACYJNY R.3
"Prowadzenie produkcji rolniczej" - [ZOBACZ SZCZEGÓŁY]

TERMINY REKRUTACJI NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
w roku szkolnym 2016/2017
[pobierz]

PROCEDURY
organizacji i przeprowadzania Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie technik rolnik
[pobierz]

ZASADY NABORU NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
R.3.  -  Prowadzenie produkcji rolniczej
R.16.  -  Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej w zawodzie technik rolnik

[ pobierz ]


PODANIE O PRZYJĘCIE
na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
z zakresu wybranej kwalifikacji w formie zaocznej
[pobierz]