Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

Podręczniki 2020/21

1. Zestawienie podręczników Szkoła Branżowa I Stopnia po szkole podstawowej - [POBIERZ].

2. Zestawienie podręczników Szkoła Branżowa I Stopnia po gimnazjum - [POBIERZ].