Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca 

ul. Zamkowa 1, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

 tel: 62-721 68 28 e-mail: sekretariat@zspkozmin.pl

ZASADY I DOKUMENTY DLA KANDYDATÓW DLA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH


Zasady rekrutacji do szkoły policealnej

[ pobierz ]


Podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej dla dorosłych:
[pobierz]